Polityka prywatności

Omówienie

Fellowes stoi na stanowisku, iż ochrona prywatności w Internecie jest jednym z kluczowych zadań. Co to oznacza dla użytkowników?

  • Prywatne dane użytkowników (w tym adres e-mail) nie są ujawniane stronom trzecim
  • Rodzaj podawanych przez Użytkownika informacji jest dowolny i leży w jego gestii
  • Prywatne dane podawane przez Użytkowników służą jedynie usprawnieniu i ulepszeniu działania serwisu
  • Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości e-mail tylko w przypadku zaznaczenia takiej opcji
  • Istnieje możliwość otrzymywania drogą e-mailową różnego rodzaju informacji. Użytkownik ma możliwość wyboru, czy chce otrzymywać tego typu wiadomości. W każdym momencie może zrezygnować z tej opcji

Szczegółowa polityka prywatności

Ochrona prywatności jest szczególnie ważna dla Fellowes Ltd („Fellowes”, „my” lub „nam”). Traktujemy ochronę prywatnych danych Użytkownika niezwykle poważnie. Regulamin ten ma za zadanie wyjaśnienie zagadnień związanych ze zbieraniem, wykorzystywaniem oraz ochroną przez Fellowes prywatnych danych Użytkowników.

Wchodząc lub korzystając z tej strony Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się i zgadza się z Polityką prywatności zamieszczoną poniżej. Jeśli nie zgadza się na poniższe zasady, proszony jest o nie korzystanie z tej strony. Fellowes zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym momencie. Korzystanie przez Użytkownika ze strony po wprowadzonych zmianach oznacza, iż zapoznał się ze zmianami i wyraża na nie zgodę. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy w regulaminie nie zostały wprowadzone zmiany.

Poruszanie się po stronie internetowej Fellowes może być dokonywane anonimowo bez udostępniania jakichkolwiek informacji przez Użytkownika.

W momencie internetowej rejestracji produktów Użytkownikowi może być zaproponowane umieszczenie na naszej liście e-mailingowej. Drogą tą przesyłane będą informacje na temat nowych produktów, ofert specjalnych, rabatów, aktualizacji produktów oraz ważnych zagadnień. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywania tego typu informacji, w momencie pojawienia się tej opcji powinien zaznaczyć, że nie chce być dodany do listy e-mailingowej.

W momencie wyrażenia przez Użytkownika chęci uczestnictwa zapewnimy Użytkownikowi inne opcje udostępniania prywatnych danych. Przykładem może być uczestnictwo w konkursach oraz loteriach, udział w badaniach rynku czy prośba o udzielenie lub ściągnięcie informacji lub oprogramowania. Wykorzystanie informacji zebranych w ten sposób zastrzeżone jest jedynie do tych celów. W przeciwnym przypadku Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie danych do innego celu. Jeśli Użytkownik bierze udział w loteriach, będzie poproszony i podanie imienia i nazwiska w celu poinformowania o potencjalnej wygranej. Jeśli Użytkownik zechce ściągać informacje, może zostać mu zaproponowane przesyłanie e-maili na interesujący go temat.

Prywatne informacje przekazywane przez Użytkowników, którzy skończyli 13 lat i więcej będą wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych jedynie przez Fellowes. Fellowes nie udostępnia, nie sprzedaje, ani w żaden inny sposób nie rozpowszechnia stronom trzecim prywatnych danych podanych za pośrednictwem tej strony. Fellowes wykorzystuje wszystkie dostępne sposoby ochrony danych Użytkowników, jednak nie ponosi odpowiedzialności za wyjawienie danych pozyskanych poprzez błędy w transmisji danych lub bezprawnego działania stron trzecich. Fellowes zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym momencie zmian lub uaktualnień tego regulaminu, jak i każdego innego oraz zasad korzystania z serwisów; zmiany każdorazowo będą komunikowane Użytkownikom. Wszelkie zmiany oraz uaktualnienia wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia na stronę Fellowes.

Rezygnacja

Jeśli Użytkownik zdecyduje się zrezygnować z opcji otrzymywania informacji od Fellowes, może dokonać rezygnacji poprzez wejście na www.fellowes.com/unsubscribe i wpisanie swojego adresu e-mail. Dodatkowo także wszystkie informacje wysyłane przez Fellowes zawierają bezpośredni link do strony umożliwiającej rezygnację. Wejście w życie zlecenia może zająć dwa tygodnie, chyba, że prawo stanowi inaczej.

Szczególne przypadki

Fellowes zastrzega sobie prawo do ujawnienia w szczególnych przypadkach informacji o Użytkownikach. Może mieć to miejsce jeśli dane te niezbędne będą dla zidentyfikowania, kontaktu lub pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej osób odpowiedzialnych za szkodę lub naruszenie (świadomie lub nieświadomie) naszych praw własności, innych Użytkowników strony internetowej Fellowes, jak i każdej innej osoby, która może być poszkodowane poprzez takie działania. Dane mogą być ujawnione bez informowania o tym fakcie Użytkownika na wezwanie sądu lub w dobrej woli, gdy uważamy, iż prawo tego wymaga lub mogą okazać się przydatne w sytuacji wyjątkowej.

Polityka wobec dzieci

Fellowes nie zbiera świadomie ani nie przechowuje prywatnych danych Użytkowników poniżej 13 roku życia. Jeśli otrzymamy informację, że tego rodzaju informacje zostały pozyskane, zostaną niezwłocznie usunięte.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Każdy Użytkownik powinien być jednak świadomy, że nie są one pod kontrolą Fellowes i nie odpowiadamy za ich zawartość ani za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron oraz stron, do których zawierają odnośniki.

Cookies oraz monitorowanie IP

„Cookies” są to informacje zapisywane przez serwery odwiedzanych stron i przechowywane na komputerze Użytkownika. Ta strona wykorzystuje „cookies” w celach administracyjnych oraz do śledzenia ruchu Użytkowników na stronie, co pomaga nam w lepszym zrozumieniu potrzeb Użytkowników przy późniejszych odwiedzinach tej strony. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez stronę internetową Fellowes.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP lub nazwa domeny) są przez Fellowes wykorzystywane w celach statystycznych, technicznych oraz związanych z administracją naszymi serwerami. Fellowes nie pozyskuje w ten sposób prywatnych danych Użytkowników, a jedynie monitoruje sposób użytkowania przez nich strony w celu usprawnienia usług oraz zawartości bazując na ogólnych oraz statystycznych raportach o ruchu w sieci.

Dane nie zawierające informacji poufnych, będące jedynie ogólnymi oraz statystycznymi raportami o naszych Użytkownikach mogą być udostępniane naszym reklamodawcom, partnerom biznesowym, sponsorom oraz innym instytucjom. Dane te wykorzystywane są w celu przystosowania zawartości strony Fellowes oraz usług reklamowych do potrzeb Użytkowników.

Regulamin ten ma zastosowanie jedynie dla brytyjskiej wersji strony internetowej Fellowes. Regulaminy dotyczące polityki prywatności na stronach regionalnych mogą się różnić i być dostosowane do wymogów stawianych przez prawo kraju, w którym działają.

Warunki korzystania | Polityka prywatności | Mapa strony

Copyright ©2014, Fellowes, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.